آغاز عملیات آزادسازی جزیره دولاب در استان انبار عراق