با مصدومیت نگران کننده ستاره‌ها؛/ تمام مشکلات والیبال برای قهرمانی در آسیا

تا ساعاتی دیگر تیم والیبال ب ایران برای قهرمانی در کاپ آسیا به دیدار چین می رود اما هنوز وضعیت ستاره های تیم به دلیل مصدومیت برای حضور مشخص نیست.