با مصدومیت نگران کننده ستاره‌ها؛/ تمام مشکلات والیبال برای قهرمانی در آسیا