هماهنگی هادی العامری با بسیج ترکمن

فرماندۀ ارشد بسیج عراق، روز سه شنبه روند برنامه ریزی برای آزادسازی منطقه الحویجه از چنگ داعش را با بسیج ترکمن ها بررسی کرد….