توضیح کادرفنی استقلال درباره عدم مصاحبه

محمد خرمگاه در پایان بازی برابر ذوب آهن برابر اصحاب رسانه قرار گرفت و به سوالات آنها درباره عدم پاسخگویی بازیکنان به اصحاب رسانه پاسخ داد.