بازتاب جنگ با ایران در رسانه های ازبک/ حالا وقت رفتن ازبکستان به جام جهانی است