تقویت تسلط ارتش سوریه بر غوطه شرقی

یک منبع نظامی در سوریه از تقویت تسلط ارتش این کشور بر بخش های جدیدی از غوطه شرقی که به تازگی به کنترل نیروهای سوری در آمده است خبر داد.۱۱:۳۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر