مهدی پور: نباید به بازیکنان ذوب توهین شود

محمد مهدی پور با انتقاد از طرفدارانی که در هفته اخیر باعث ایجاد حاشیه در دیدار این تیم شدند اعلام کرد باشگاه باید با آنها برخورد کند.