چگونه می‌توان لینوکس را به زبان ساده برای دیگران توضیح داد؟