تبریک مخصوص مهدی رحمتی

کاپیتان استقلال نیز با توجه به ممنوع المصاحبه بودن بازیکنان این تیم ترجیح داد در پایان این دیدار صحبتی با خبرنگاران نداشته باشد.