نهضت جذب گردشگر برای اصفهان

به گزارش ایمنا، در خلال برگزاری هجدهمین اجلاس جهانی صنایع دستی، روز ملی گردشگری نیز آمد و رفت. در اسناد بالادستی کشور توسعه گردشگری مورد توجه قرار گرفته است و  همت بر آن است تا موجی را در استفاده بهینه از ظرفیت‌های گردشگری اصفهان پدید آوریم. به بهانه روز ملی گردشگری در ایران از مردم […]