عملیات ارتش لبنان در مناطق مرزی سوریه و هلاکت یک سرکرده داعش

ارتش لبنان در عملیاتی در منطقه وادی خالد العکاریه، نزدیک مرز با سوریه، موفق به کشتن یک سرکرده داعش شد.