از لباس قبایل آمریکایی بر تن اوباما تا بزرگترین سنگ یاقوت آبی جهان

اخبار جهان در روز چهار‌شنبه ۷ مهر با تصاویر جالبی همراه بود.