پرز زیر خاک رفت اما غزه زیر آب نرفت

از او و یا اسحاق رابین دوست و همکار قدیمی اش ضرب المثلی درباره فلسطینی ها خصوصا منطقه غزه نقل زبان‌ها است که گفته بودند «آرزو می کنیم روزی از خواب بیدار شویم و ببینیم که غزه زیر آب رفته باشد.»