کنترل نیروهای یمنی بر ۵ منطقه در عربستان

فعال افشاگر عربستانی در پیامی در صفحۀ تویتر خود تأکید کرد که نیروهای یمنی ۵ منطقه داخل عربستان را تحت کنترل گرفته‌اند….