زخمی که آل‌سعود برای امریکا به پیکر اوپک زد

عربستان در ۲ سال اخیر با حمایت از کاهش قیمت نفت، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار به اعضای اوپک زیان رسانده و به همین میزان عاید کشورهای صنعتی واردکننده نفت در آمریکا، اروپا و آسیا کرده است.