تاوانی که بنزین به خاطر اصرار زنگنه داد

در حالی که وزارت نفت مدعی عدم تاثیر کارت سوخت بر کنترل مصرف بنزین است، آمارها نشان می‌دهد که رشد مصرف بنزین در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳.۸ درصد افزایش یافته که نشان‌گر افزایش تقریبا ۲ برابری رشد مصرف بنزین است.