شواهد زیادی استفاده سعودی‌ها از گاز سمی علیه حجاج را تأیید می‌کنند

علی کرمی با بیان اینکه همه شواهد دلالت بر نقش پشت پرده سعودیها در وقوع فاجعه منا دارد، از عملکرد مسئولان در رسیدگی به این مسأله به شدت انتقاد کرد.