کلاس نشانه گیری برای مهدی طارمی (عکس)

مهدی طارمی به دنبال این است تا برابر سپاهان بار دیگر کیفیت بالای خود را به نمایش بگذارد.