استرس و هیجان به پایان رسید / نفس راحت استقلال با اولین پیروزی