ترکیب اصلی لسترسیتی- چلسی

لسترسیتی امشب در جام اتحادیه انگلیس میزبان چلسی خواهد بود.