ترکیب اصلی میلان-لاتزیو

میلان امشب در آغاز هفته پنجم سری A، میزبان لاتزیو است.