جشن و تولد در اردوی ماشین سازی

رسول خطیبی امروز در هتل ارم ، محل اردوی این تیم سوپرایز شد ۔