واکنش ایجنت توره به اظهارات گواردیولا

دیمتری سلوک، مدیربرنامه یحیی توره بعد از مصاحبه تند گواردیولا در عصر امروز، به سرعت به حرف های وی پاسخ داد.