نشست معاونان وزرای خارجه ایران و ١+۵ ساعت ۱۱ امروز به وقت نیویورک

پنجمین نشست کمیسیون مشترک برجام در حاشیه هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می شود و معاونان وزرای خارجه ایران و ۱+۵ امروز ساعت ۱۱ به وقت نیویورک روند اجرای برجام را بررسی می کنند.