محموله یک میلیاردی عطر و اودکلن در شیراز توقیف شد

به گزارش ایران خبر، علی مبشری گفت: فردی که مجوز تاسیس یک شرکت در منطقه ویژه اقتصادی شیراز برای ایجاداشتغال وواردات شیشه واسانس عطروادکلن به داخل کشور داشته به جای این که عطر و ادکلن رادر داخل تهیه و افرادی را در این رابطه صاحب شغل کند از طریق این مجوز اقدام به قاچاق عطر […]