رئیس‌جمهور، خود درباره بازار اسف‌بار صادرات پسته تصمیم بگیرد

نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به بازار اسف‌بار صادرات پسته در کشور گفت: اگر وزرای کشاورزی، صنعت و اقتصاد نمی‌توانند در این باره کاری کنند رئیس‌جمهور خود تصمیم بگیرد.