موعد پرداخت حقوق در عربستان سعودی تغییر کرد

سعودی‌ها که با کسری بودجه شدید روبرو هستند، در اقدامی بی‌سابقه پرداخت حقوق را از ماه‌های هجری به میلادی تغییر دادند.