آماده پاسخ به هر تجاوز اسرائیل هستیم/ اتاق عملیات صهیونیست‌ها در قنیطره فعال شد