ایران در حوزه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر از منطقه هم عقب‌تر است/ سالانه ۱۶هزار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات ترافیکی است

معاون آموزشی وزیر بهداشت با اشاره وضعیت نامطلوب ایران در حوزه‌های بیماری‌های غیرواگیر گفت: ایران حتی از برخی کشورهای منطقه نیز وضعیت بدتری دارد.