ایران در حوزه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر از منطقه هم عقب‌تر است/ سالانه ۱۶هزار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات ترافیکی است