یادداشت: دلایل تجاری تعطیلی لیگ ایران

تعطیلات لیگ برتر موجب به راه افتادن بحث‌های زیادی بین منتقدان و موافقان آن شده است. بحث‌هایی که  تفاوت دیدگاه طرفین در پاسخ به این سوال را نشان می‌دهد: هدف از برگزاری لیگ چیست؟