خونه به خونه مملو از گیلانی‌ها!

با همه کری هایی که در گذشته بین فوتبال مازندران و گیلان وجود داشته امروز در تیم خونه به خونه شاهد انبوه حضور بازیکنان گیلانی هستیم که این می تواند در نوع خود جالب باشد!