پرسنل بیمارستان سعودی جاده الدمام را بستند +فیلم

پرسنل و کادر بیمارستان تخصصی “سعد” در شهر الخبر در شرق عربستان در اعتراض به تاخیر در دریافت حقوق خود تظاهرات کرده و جاده الدمام به الاحساء را بستند….