تحلیل‌گر سیاسی: انتخابات امریکا در چنتۀ اسرائیل

یک تحلیل‌گر سیاسی می‌گوید اسرائیل انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و رویه انتخاباتی این کشور را به طور کامل در اختیار دارد.