اردوغان خطاب به آمریگا: از گولن فاصله بگیر

رئیس جمهور ترکیه با انتقاد دوباره از موضع آمریکا درباره ادامه حضور فتح الله گولن در این کشور این موضع گیری را مغایر با روابط دوستانه و راهبردی آمریکا و ترکیه دانست.۱۱:۳۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر