سامانه باراشی امروز، وارد کشور می شود/ کاهش دما در پایتخت

کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی از شمال غرب کشور خبر داد.۱۲:۰۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر