۳ سؤال از وزیراطلاعات به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شد

سه‌شنبه آینده ۱۳ مهر وزیر اطلاعات به کمیسیون امنیت می‌آید.