قطع روابط خارطوم با ایران و فشار اسرائیل واشنگتن را به سمت بهبود روابط با سودان سوق می‌دهد

برخی مقامات آمریکایی می‌گویند دور شدن سودان از ایران و فشار اسرائیل برای از سرگیری روابط خارطوم-واشنگتن، ایالات متحده را به سمت بهبود روابط با سودان سوق داده است.