فتاح: حقوق‌های نجومی و منازل اشرافی مسئولان عامل فقرآفرینی است

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: درست کردن طبقه اشراف توسط مسئولان و حقوق‌های نجومی و منازل اشرافی مسئولان، فقرآفرین است.