فتاح: حقوق‌های نجومی و منازل اشرافی مسئولان عامل فقرآفرینی است