منتظر گزارش نهایی هیئت ۸ نفره درباره شورای سیاست‌گذاری هستیم

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: منتظر این هستیم که هیئت ۸ نفره گزارش نهایی خود را به سمع و نظر رئیس دولت اصلاحات برساند.