بازداشت ۳۲ هزار نفر در ارتباط با کودتای نافرجام ترکیه

وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرد در جریان کودتای نافرجام این کشور ۳۲ هزار نفر بازداشت شدند.