واکسن آنفلوآنزا به اندازه کافی موجود است

معاونت بهداشتی وزارت بهداشت آموزش و درمان در خصوص آخرین وضعیت واکسن آنفولانزا بیان کرد: از نظر موجودی اکنون هیچ کمبودی برای تزریق واکسن آنفولانزا وجود ندارد.