متحدین در رینگ بوکس/ سوریه – ایران؛ مسابقه ای که میزبان ندارد

در فاصله ۴۰ روز تا مسابقه حساس انتخابی جام جهانی بین تیم‌های سوریه و ایران هنوز محل برگزاری این بازی قطعی نشده است.