این کابوس طبیعی است، تحمل کنید!

یک روزنامه سعودی تصمیم‌ها و اقدامات اخیر مسؤولان این کشور برای تشدید ریاضت اقتصادی را موضوعی طبیعی دانست و از مردم عربستان خواست تحمل کنند….