۱۵۳ سارق دستگیر شدند

پلیس شب گذشته در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه ۱۵۳سارق را در قالب ۳۵ باند سرقت دستگیر کرد.۱۲:۱۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر