تلاش اوپک برای رسیدن به توافق درباره تولید نفت

دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک ) اعلام کرد گفتگوها میان اعضای این سازمان درباره دستیابی به یک توافق درباره تولید نفت در مسیر صحیحی پیش می رود.۱۲:۱۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر