پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۳۰شهریور

فیلم «فروشنده» تصویر خوبی از جامعه ایران نشان نمی‌دهد و مسئولان در حال پیگیری تعهدات طرف خارجی در بازطراحی رآکتور اراک هستند؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.