ارائه تسهیلات تربیت‌بدنی و کارت‌های ۵۰۰ هزار تومانی درخواست اداره رفاه مجلس بوده است

نایب رئیس دوم مجلس در پاسخ به انتقاد نماینده تهران نسبت به ارائه تسهیلات تربیت‌بدنی و کارت‌های ۵۰۰ هزار تومانی توسط شهرداری تهران، گفت: ارائه این تسهیلات درخواست اداره رفاه مجلس و قرار داد بین آنان و شهرداری تهران بوده است.